Kayıt Tarihi: Monday, May 16, 2016 1:23 PM
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Tek Hücre Alkali Jel Elektroforezi (COMET) laboratuvarı hizmete girdi.
Bülent Ecevit Üniversitesi son yıllarda hem eğitim altyapısını güçlendirmek hem de araştırma kapasitesini artırmak için laboratuvarlara önemli yatırımlar yaptı ve yatırım yapmaya da devam etmektedir. Bu çerçevede Tıbbi Biyoloji araştırma laboratuvarında ulusal ve uluslararası standartlarda alt yapı, tıbbi cihaz ve donanım açısında güncellemeler gerçekleştirildi. Son olarak Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeler Birimi tarafından desteklenen ve Tıbbi Biyoloji Anabilim dalı öğretim üyelerince yürütülen alt yapı projesi ile Tek Hücre Alkali Jel Elektroforezi (COMET) laboratuvarı Tıp Fakültesine kazandırıldı.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı COMET laboratuvaranın da kullanıma kazandırılması ile ışık mikroskobik düzeyde hücre biyolojisi, morfometri, jinekolojik ve bukkal sitoloji çalışmaları, enfeksiyon etkenlerinin moleküler biyolojik yöntemlerle değerlendirilmesi, biyoenformatik, sistem biyolojisi ve kanser biyolojisi çalışmalarına ek olarak DNA hasarını floresan mikroskop ile görüntüleyebilme imkanına da sahip oldu.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Yrd.Doç.Dr. Zehra Safi Öz yaptığı açıklamada “Anabilim dalımızın araştırma laboratuvarı 1’de Üç başlıklı Araştırma ışık mikroskobu, Isı döngü cihazı, Jel Dökümantasyon Sistemi, Agaroz jel elektroforez tankı, Elektroforez güç kaynağı, Isı bloğu, Manyetik karıştırıcı, Hassas terazi, Homojenizatör, Santrifüj, pH metre, Mikropipet seti, Buzdolabı, homojenizatör, su banyosu, inkübatör ve gerekli teçhizat bulunmakta olup bu laboratuvar fakültemizdeki anabilim dalları yanında Üniversitemiz Eczacılık, Diş Hekimliği Fakültesi, Kimya bölümü, Ereğli Eğitim Fakültesi öğretim üyelerimizle yapmış olduğumuz ortak projeler kapsamında da kullanılmaktadır. COMET laboratuarımızda ise floresan mikroskop ve COMET yazılım sistemi, su banyosu, inkübatör, agaroz jel elektroforez tankı ve elektroforez güç kaynağı ve gerekli teçhizat yer almaktadır. COMET yönteminin DNA hasar ve onarımını ölçmek için kabul gören ve günümüzde çok kullanılan duyarlı ve hızlı bir teknik olup kan, hücre- doku kültürü, sperm, ağız, nazal epitel hücreleri ve plasenta hücrelerine uygulanabilmektedir. Ayrıca diyabet, hemodiyaliz, meme, baş-boyun kanserleri gibi hastalıklarda ve döküm ve maden işçileri gibi çeşitli meslek gruplarında ve de ameliyathane personeli, radyasyon onkolojisi ve kanser tedavisi uygulayan sağlık personelinde DNA hasar çalışmalarının yapılmasına olanak sağlayacaktır.” dedi. Öz, ayrıca Laboratuvara kazandırılan bu teknik ile, Üniversitemiz öğretim üyelerinin uluslararası indexlerde taranan, etki faktörü yüksek dergilerde yayın yapabilmelerine katkı sağlanacağı gibi yüksek lisans, doktora ve Tıpta uzmanlık öğrencilerinin tezlerinin desteklenmesine destek verileceği, ayrıca proje ile alınan Floresan mikroskobun fakültemizde Temel Tıp Bilimlerindeki tek floresan mikroskop olarak öğretim üye ve öğrencilerin bu alandaki ihtiyaçlarının karşılanmasına da büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Taner Bayraktarolu ise, özofagus, renal hücre, safra kesesi ve akciğer kanseri gibi hastalıkların gelişme riskini öngörmede, DNA hasarına duyarlı bireylerin belirlenmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi. Ayrıca kanser hastalarına özel tedavi sürecinde ilaçların DNA hasar yönünden araştırılmasına yönelik çalışmaların da hayata geçirilmesinin planlandığını ifade etti.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mahmut Özer ise “Son yıllarda laboratuvarlara gerçekten büyük yatırımlar yaptık. Yatırımlarımızda önlisans ve lisans eğitiminin kalitesini artırmaya yönelik laboratuvar yatırımları yaptığımız gibi özellikle araştırma kapasitemizi güçlendirmek için lisansüstü çalıştırmaların gerçekleştirilebileceği ve disiplinlerarası araştırma projelerinin hayata geçirebileceği laboratuvar yatırımlarına da ayrı bir önem verdik. Bu yatırımlarımız devam edecektir. Bu çerçevede Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalımıza kazandırmış olduğumuz yeni laboratuvarın hayata geçirilmesinden ve böylece Anabilim dalının üniversitemizin farklı bölümleri ile ortak çalışmalar yapabilme imkanlarının artmasından büyük bir memnuniyet duydum. Yeni laboratuvarın kazandırılmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

 
Gösterim : 2154
YORUMLAR
Web sitemiz 04.03.2012 tarihinden itibaren;
Toplam: 21954776, Bugün: 1792 kez ziyaret edilmiştir.