Kayıt Tarihi: Friday, December 13, 2019 7:31 PM
VALİLİKTEN DUYURU “112 ACİL HATTI”
Zonguldak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü açıkladı. Acil Çağrı hizmeti veren numaraların tek çatı altında toplanması için İçişleri Bakanlığımızca yürütülen 112 projesi kapsamında Emniyet (155) ve Jandarma (156) çağrılarının 11.12.2019 tarihinden itibaren 112 Acil Çağrı Merkezinde hizmet vermeye başladığı şöyle bildirildi.

Artık sağlık ve itfaiye çağrılarının yanında Emniyet ve Jandarma çağrıları da 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüzde devreye alınmıştır. 112 Hattını gereksiz çağrılarla meşgul edilmesi halinde, acil yardıma ihtiyacı olan diğer vatandaşların 112’ye ulaşmasını engellediğinin unutulmaması gerektiği, 112 numaralı telefonun acil durumlarda kullanılmasına dikkat edilmelidir.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

MADDE 6 – (1) Çağrı merkezi müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İl genelinde; il jandarma komutanlığı, il emniyet müdürlüğü, varsa sahil güvenlik bölge veya grup komutanlığı, belediyeler, orman bölge veya işletme müdürlüğü, doğa koruma ve milli parklar bölge veya şube müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il afet ve acil durum müdürlüğü ile valilikçe belirlenen diğer kurumların görev alanına giren acil çağrıları 24 saat sürekli erişim esasına göre karşılamak ve bu hususta gerekli tedbirleri almak,

b) Acil çağrıları, çağrı merkezinde acil yardım hizmeti sunan kurumlara yönlendirmek,

c) Acil yardım hizmeti sunan kurumlar arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ç) Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik acil çağrı hizmetleri alanında; hizmetiçi eğitim programlarını yapmak, Bakanlığın izni ile finansman sağlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların proje çağrılarını takip ederek, hibelere yönelik proje hazırlamak,

d) Acil çağrı hizmetlerine yönelik ilgili kurumların talep ve görüşlerini de alarak yazılım değişikliklerini Genel Müdürlüğe teklif etmek,

e) İlgili kurumların acil yardım hizmeti sunan komuta ve kontrol merkezleri ile telli, telsiz iletişimleri ile yazılımları arasında bağlantı sağlamak,

f) İhtiyaç duyulması halinde acil çağrı karşılama ve yönlendirmelerle ilgili olay yerinde iletişimi ve yönetimi sağlayacak mobil merkezleri kurmak ve işletmek,

g) İlgili kurumlarla birlikte tatbikatlar planlamak ve uygulamak,

ğ) İlgili kurumların görüş ve önerilerini de dikkate alarak çağrı merkezi hizmetlerinin sunumu için gerekli olan her türlü altyapıyı kurmak, işletmek ve kurumların kullanımına sunmak,

h) Çağrı merkezinin fiziki imkânları ölçüsünde ilgili kurumların komuta ve kontrol merkezi ihtiyaçları için çağrı merkezinde ve diğer mahallerde valilik onayına istinaden yer tahsisi yapmak,

ı) Çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek,

i) Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edenleri tespit etmek ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

j) Valilikçe verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

 
Gösterim : 762
YORUMLAR
Web sitemiz 04.03.2012 tarihinden itibaren;
Toplam: 15168518, Bugün: 8108 kez ziyaret edilmiştir.